วัดมิจาโกง เมียนม่า

พาเที่ยววัดมิจาโกง เมืองเมียวดี ประเทศเมียนม่า

วัดมิจาโกง หรือวัดดอนจระเข้  เป็นวัดที่การสร้างจระเข้ขนาดใหญ่สีเขียวมีโบสถ์อยู่บนหลังของจระเข้ มีตำนานเรื่องเล่ามาว่า  เจ้าอาวาสได้นิมิตรเห็นจระเข้มาเข้าฝันว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ เมื่อก่อนเคยมีจระเข้อาศัย การที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างทับสถานที่แห่งนี้ได้สำเร็จ จะต้องทำตามนิมิตรฝัน ไม่งั้นจะสร้างวัดไม่สำเร็จ หรือผู้ที่มารบกวนสถานที่จะอยู่ไม่ร่มเย็นเป็นสุข จึงได้มีการสร้างจระเข้ใหญ่สีเขียวเป็นสัญญลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดของวัดมิจาโกง

วัดมิจาโกงจะเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวเมืองเมียวดี ประเทศเมียนม่า ที่วัดแห่งนี้มีการสร้างปฏิมากรรมงานปั้นเป็นรูป 3 มิติ แสดงเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จนกระทั่งปรินิพพาน โดยแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็นตอนๆ เก็บเป็นห้องแสดงห้องละ 1 ตอน อย่างสวยงาม  แสดงคำอธิบายถึงเรื่องราวในแต่ละตอนเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย บ่งบ่อกว่าที่วัดมิจาโกงมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากทั้งคนไทย คนพม่า และชาวต่างชาติ สามารถศึกษาพุทธประวัติในมุมมองของชาวเมียนม่าที่นับถือพุทธนิกายเถรวาทคล้ายเราแต่มีมุมมองที่อาจแตกต่างในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบ้าง 

นอกจากจะมีห้องแสดงพุทธประวัติงานปั้นแบบ 3 มิติที่หาดูที่อื่นได้ยากมากแล้ว ที่วัดมิจาโกงยังมีเสาอโศก ซึ่งเป็นรูปแบบเสาหินโบราณ สร้างขึ้นครั้งแรกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ที่ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทราย ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก" ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

เสาอโศก จะมีเอกลักษณ์คือ เสาทุกเสาจะมีหัวสิงห์แกะสลักประดิษฐานอยู่ เป็นสัญลักษณ์ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดุจราชสีห์ และแผ่ไปไกลดุจเสียงแห่งราชสีห์ โดยตัวเสาจะมีคำจารึกถึงความสำคัญของสถานที่ตั้งเสาหรือประกาศพระบรมราชโองการของพระเจ้าอโศกมหาราช

พาเที่ยวเมืองเมียวดี 2 วัน 1 คืน เน้นทัวร์สนุก ทานอาหารอร่อย และนอนพักสบาย พาไปช็อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี พร้อมรถบริการรับส่งจากกรุงเทพ ที่พักในพม่า 1 คืน อาหารอย่างดี 5 มื้อ เริ่มต้นที่ 8 ท่าน ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น  คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรม

ราคาและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาลและวันเเวลาที่เดินทาง โปรดสอบถามก่อนทำการจองโปรแกรม

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR  , roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 และ 24/00518

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  RKA TOUR พาเที่ยววัดชเวมินหวุ่น หรือคนท้องถิ่นเรียกวัดส่วยมินวุ่น คนไทยจะรู้จักกันในนามวัดเจดีย์ทอง มีชื่อเต็มว่า"เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเมียวดี ปร...

 • 2019-03-01-09-06-57.jpg
  วัดเจ้าลงจี เมืองเมียววดี ประเทศเมียนม่าหรือพม่า มีชื่อเรียกที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดหินใหญ่ ภาษาพม่าเรียกว่า วัดเจ้าโหล่งจี บางคนอาจออกเสียงตามสำเนียงที่ได้ยินว่า วัดเจ้าโล่งจยี...

 • ตลาดบาเยงนอง9.jpg
  พาเที่ยวตลาดบาเยงนอง หรือคนไทยนิยมเรียกว่า บุเรงนอง ที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนม่า ตลาดบุเรงนอง เป็นตลาดหลักของจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า คล้ายกับตลาดสดบ้านเรา ถ้าเราอยากรู้จักและเร...

 • วัดมอญพระยืน4.jpg
  วัดมอญพระยืน เมียวดี ประเทศพม่า วัดมอญพระยืนเป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมืองเมียวดี เป็นวัดของชาวมอญที่มีประเพณีและวันสำคัญคล้ายของคนไทยมาก เพียงแต่วันเวลาของวันสำคัญหลายๆ อย่างจะมีการ...

 • เมียวดีคอมเพล็ก2.jpg
  เมียวดีคอมแพล็กซ์ แหล่งบรรเทิงเต็มรูปแบบครบวงจร หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เมียวดี ประเทศพม่า หรือเมื่อนักเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวที่แม่สอด จังหวัดตาก คงจะพอผ่านหูผ่านตากับแหล่งเอ็น...
Visitors: 27,829