สิบสองปันนา 3วัน 9990 บาท

ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุกมื้อ

วันแรกของการเดินทาง เที่ยวเมืองน้ำไทลื้อ  - ทานหมี่จอหงวนชามยักษ์ - ชมเก้าจอมสิบสองเจียง - ช็อปปิ้งห้างใต้ดิน DaXing

08.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5360  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนั่งรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อ ซึ่งได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่จนมีเสน่ห์ยากที่จะหาที่ไหนเหมือน รับประทานอาหารเที่ยงขันโตกสไตล์ไทลื้อ เมนูพิเศษน้ำพริกไก่ย่างแคบหมูกับข้าวเหนียวอบสับปะรดสีสันสวยงาม เป็นอาหารไทลื้อที่คล้ายกับอาหารพื้นเมืองล้านนา อร่อยน่ารับประทาน

13.30 น. เสร็จจากรับประทานอาหารกลางวันนำไปชมจัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน สวนสาธารณะที่สวยงามริมแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)  เป็นจุดชมวิวเมืองจิ่งหงที่สวยงามมากเหมาะกับการถ่ายภาพอย่างยิ่ง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น ชมโครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาลที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้างเข้ามาสู่สวนสวยใจกลางเมือง

เย็น รับประทานหมี่จอหงวนหรือ Yunnan Guo Qiao Mi Xian ที่มีเรื่องเล่าขานมาอย่างยาวนานในยุคที่มีการสอบจอหงวน มีลักษณะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคล้ายเส้นขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่าเสริฟพร้อมเครื่องเคียงและน้ำซุปร้อนๆ

ค่ำ นำชมเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง โครงการเนรมิตรแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจีน ตามเส้นทางสายไหม สร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ เพื่อให้เป็นอัญมณีแห่งเอเซีย เป็นแหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน(เจียง) เป็นการผสมระหว่างวัฒนธรรมไทลื้อกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ชมถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ แล้วไปช็อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดิน DaXing แล้วเข้าพักที่โรงแรม James Joyce Coffetel ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลดีที่สุดใกล้กับห้างสรรพสินค้าและถนนคนเดินริมแม่น้ำล้านช้าง

วันที่สอง นำเที่ยวหมู่บ้านไทลื้อ ชมพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง - ต้นไม้อธิษฐาน  - Wanda River City - ชมโชว์ระดับโลก Dai Show

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเชียงรุ้ง ชมวิถีชีวิตของชาวจีนแบบดั้งเดิมเก่าแก่ ไปรับประทานปาท่องโก๋กับน้ำเต้าหู้ร้อนรสชาติต้นตำรับ แล้วขึ้นเขาไปชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อในท้องถิ่น ชมสถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่าซึ่งเป็นที่เก็บสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วนซึ่งเป็นแหล่งที่รัฐบาลจีนส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของจีนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารเมนูพิเศษ ห่านย่างยูนนาน

บ่าย ไปชมวัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน วัดพุทธหินยานซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนามณฑลยูนนาน เป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของเมืองจิ่งหง จากนั้นไปชมสถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย แล้วไปชมอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงซึ่งมีสวนพฤกศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงาม แล้วนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมศิลปะไทลื้อที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา แล้วไปขอพรกับต้นไม้อธิษฐานซึ่งมีเคล็ดลับที่จำทำให้คำขอเป็นจริง  จากนั้นไปลงเรือไม้ล่องชมความสวยงามของทะเลสาบฟ่างเซิง แล้วไปจิบชาผู๋อ๋อ กับวิธีการชงชาที่ละเอียดอ่อนกับตำนานใบชาที่สำคัญของโลก ซึ่งเมืองจิ่งหงถือว่าเป็นเส้นทางม้าสายชาโบราณมาตั้งแต่ครั้งอดีต

เย็น รับประทานอาหารค่ำแบบไทลื้อโบราณที่หากินได้ยากยิ่ง ชิมไก่ย่างและหมูย่างจากเตาฟืนแบบโบราณและน้ำพริกตามตำรับไทลื้อแท้ๆ

ค่ำ นำท่านสู่ Wanda River City ที่เนรมิตรบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำมีร้านกาแฟร้านอาหารสวยๆ มากมาย ให้ได้ถ่ายภาพกับสะพานไม้ทอดผ่านแม่น้ำ นำข้ามสะพานไปห้างสรรพสินค้า Guan Park ให้ได้เลือกช็อปปิ้งตามอัทธยาศัย

20.30 น. เดินทางสู่ Dai Show Theatre อาคารโดมทองยักษ์ที่ใช้งบก่อสร้างมหาศาล เพื่อชมโชว์ระดับโลก ที่ออกแบบและกำกับการแสดงโดย Franco Dragone ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยมที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์การแสดงโชว์สุดอลังการ จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พักที่ James Joyce Coffetel  

วันที่สาม เมืองโบราณจิ่งหลาน - ลานสงกรานต์ - เชียงใหม่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น. นำไปเดินชมและถ่ายภาพเมืองโบราณจิ่งหลาน ชมลานสงกรานต์หรือลานน้ำพุ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของเมือง แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport

09.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5395 เดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

10.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ราคาค่าบริการนำเที่ยวแนะนำ เดินทางเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป รวมค่าวีซ่า  ท่านละ 9,990 บาท กรณีพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือเดินทางต่ำกว่านั้นโปรดสอบถามอีกครั้ง

หมายเหตุ ราคาและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาลและวันเเวลาที่เดินทาง โปรดสอบถามก่อนทำการจองโปรแกรม

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR  , roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 และ 24/00518 

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ราคาขาย
฿9,990
จำนวน: มีสินค้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 253,068
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0