ผ้าไหมพุมเรียง อัตลักษณ์แดนใต้

ชมการผลิตผ้าไหมพุมเรียง

ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าที่มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันมานาน ด้วยเป็นบ้านเกิดของท่านพุทธทาสภิกขุ ต้นกำเนิดแห่งสวนโมกขพลาราม เป็นเมืองท่าชายทะเลที่มีอาหารซีฟู้ดที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะปูม้า และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงระบือไกลคือ ผ้าไหมพุมเรียง

บ้านพุมเรียง มีชน 2 ศาสนาคือพุทธและอิสลาม อาศัยอยู่ร่วมกันมานานด้วยความสงบเรียบร้อยและรักใคร่สามัคคีกัน ชาวไทยมุสลิมบ้านพุมเรียงส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากแขกเมืองสงขลา เป็นพวกมลายูอพยพมาจากหมู่เกาะของอินโดนีเซีย บางส่วนมีเชื้อสายแขกปัตตานีและไทรบุรีที่อพยพเข้ามาอยู่พุมเรียงในสมัยรัตนโกสินทร์   สมัยก่อนชาวมุสลิมที่อพยพมานี้ได้ทำการค้าขายกับคนจีน โดยพ่อค้าชาวจีนจะนำเส้นไหมมาแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเลจากชาวบ้าน ผู้หญิงในหมู่บ้านพุมเรียงทั้งไทยพุทธและมุสลิมจึงนิยมทอผ้าใช้กันเอง แต่ต่อมาความนิยมในการทอผ้าใช้เองก็ลดน้อยลง เหลือเพียงกลุ่มสตรีมุสลิมที่ยังอนุรักษ์กรรมวิธีการทอผ้าเหล่านี้ไว้ โดยลวดลายผ้าที่ทอของบ้านพุมเรียงได้รับอิทธิพลการทอผ้ามาจาก มาเลเซียและปากีสถาน ที่มีการยกดิ้นบนลวดลายและสีสันของผ้าที่สดสวย จึงทำให้ผ้าทอพุมเรียงเป็นที่นิยมในวงกว้าง

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสภาคใต้ พระองค์ได้เสด็จมาที่บ้านพุมเรียงด้วย พวกชาวบ้านได้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าพุมเรียง พระองค์ทรงมีพระเมตตาและได้พระราชทานลายที่ทรงออกแบบเองให้ชาวบ้านพุมเรียงนำไปทอ นั่นคือลาย “ราชวัตรโคม” ดอกใหญ่ ซึ่งเป็นลายทอผ้าที่งดงามและโดดเด่น และเป็นหนึ่งในลายผ้าทอที่สำคัญของบ้านพุมเรียงในปัจจุบัน 

ความโดดเด่นของผ้าไหมพุมเรียง ที่แม้ว่าบ้านพุมเรียงจะไม่ได้เป็นแหล่งปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเอง แต่ก็ได้นำไหมคุณภาพสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า  มีลวดลายการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการทอผ้าไหมพุมเรียง เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล และลายนพเก้า สำหรับลายยกเบ็ดหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เพราะคนเฒ่าคนแก่ ที่ทอได้โดยใช้เครื่องทอมือมีเหลืออยู่น้อยมากและส่วนใหญ่เลิกทอไปแล้ว ส่วนลวดลายที่นิยมทอกันในปัจจุบัน ได้แก่ ลายราชวัตร ลายก้านต่อดอก ลายผ้ายกเชิงครุฑ ลายดอกพิกุล และลายนพเก้า ลายดอกจันทร์ ลายกระดุมทอง ลายดอกมะลิ เป็นต้น 

RKA TOUR พาไปชมบ้านครูศิลป์ของแผ่นดิน ประเภทเครื่องทอ พาไปชมขั้นตอนการผลิตผ้าไหมพุมเรียง ไปชมขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมเส้นไหมไปจนถึงขั้นตอนการทอผ้าไหมจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ไปสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและนับวันจะสูญหายไปถ้าไม่มีคุณรุ่นหลังรับช่วงสืบทอด จะได้เรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น และถ้าชื่นชอบในผ้าทอลายเอกลักษณ์แดนใต้อย่างผ้าทอลายพุมเรียงที่ไม่เหมือนเอกลักษณ์การทอจากแหล่งทอผ้าไหมอื่นๆ เลย ก็สามารถเลือกซื้อผ้าทอมือฝีมือปราณีต งดงามซึ่งมีทั้งผ้าไหมสวยหรูเหมาะกับใช้ในการออกงานสำคัญ หรือผ้าฝ้ายทอมือที่มีความทนทานและราคาย่อมเยากว่า  การเลือกซื้อผ้าไหมพุมเรียงหรือผ้าทอลายพุมเรียงที่ปราณีตสวยงามนี้จากแหล่งกำเนิดผ้าไหมพุมเรียงโดยตรงก็จะได้ราคาย่อมเยากว่าแน่นอน ดังนั้นท่านใดที่ชื่นชอบและชื่นชมในงานศิลปะบนลายผ้าไม่ควรพลาดโปรแกรมไปเยือนหมู่บ้านพุมเรียง แหล่งทอผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเลื่องลือแห่งลวดลายกาทอผ้าอัตลักษณ์แดนใต้ที่น่าสนใจแห่งนี้

ที่น่าดีใจที่สุดคือ RKA TOUR มีโอกาสนำนักออกแบบดีไซน์เนอร์ระดับโลกอย่างคุณไก่อูกัส (Peerumakorn  Kai UKas) ซึ่งชื่นชอบและชื่มชมในลวดลายผ้าไทยอยู่แล้ว ได้มาเห็นอัตตลักษณ์ของผ้าไหมพุมเรียง คุณไก่อูกัสมีความประทับใจในลวดลายและความงดงามของผ้าไหมพุมเรียงโดยเฉพาะลายราชวัตรโคม ซึ่งเป็นลายพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ให้แก่กลุ่มทอผ้าชาวพุมเรียง คุณไก่อูกัสมีแนวคิดที่จะนำผ้าไหมพุมเรียงไปดีไซน์เป็นชุดในงานแฟชั่นโลก ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผ้าทอของบ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

สนใจจัดทริปเที่ยวสุราษฎร์ธานี และท่องเที่ยวทั่วไทยทุกรูปแบบ รวมถึงนำเที่ยวทัศนศึกษาราคาไม่แพง พาเที่ยวด้วยคนท้องถิ่นที่รู้จริง รู้ลึกกว่าใคร เป็นบริษัทนำเที่ยวได้รับอนุญาตนำเที่ยวถูกต้อง  ตลอดโปรแกรมนำเที่ยวจะพาไปทานอาหารพื้นเมืองแปลกแต่อร่อย เลือกที่นอนแบบสบายๆ และจัดโปรแกรมเที่ยวสนุกๆ สอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR  , roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

 • 12194671_898912710156313_458776905210777286_o.jpg
  พาเที่ยวจับหอย อ่าวท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเลเป็นแนวยาวตลอดทั้งอำเภอ หาดทรายสวยๆ หลายแห่งมีหอยนานาชนิดอุดมสมบูรณ...

 • วัดไทยสามัคคี5.jpg
  วัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์ วิถีชีวิตคนเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม งามล้ำป่าชุมชน มากล้นไมตรี ผู้คนสามัคคีธรรมเป็นสโลแกนคำขวัญของวัดไทยสามัคคี อำเภอแม...

 • บ้านน้ำราด.jpg
  ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่งเปิดใหม่ สดๆ ซิงๆ ไม่นาน อยู่ที่ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ความโดดเด่นนอกจากจะมีระบบนิเวศน์ของป่าต...

 • ล่องแก่งวิภาวดี6.jpg
  ล่องแก่งคลองยัน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งสายน้ำ มีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำตาปี มีแม่น้ำสายรองหลายสาย เช่นแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำคลองยัน เป็นต้น มีเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุ...

 • ทำกะปิ9.jpg
  จับกุ้งเคยทำกะปิ ที่อ่าวท่าชนะ กะปิ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนทางภาคใต้ ตัวเคยมีรูปร่างคล้ายกุ้งฝอยตัวเล็กๆ จึงนิยมเรียกว่ากุ้งเคย ในช่วงหลังฤดูมรสุมที่คลื่นลมสงบแล้ว จะมีก...

 • ล่องแพเจ้าพระยา8.jpg
  ล่องแพ ทานอาหาร บรรยากาศสุดฟิน ที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมือง 4 แควต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถม แต่นึกภาพไม่เคยออกถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ เ...

 • 2019-02-23-08-13-43.jpg
  ทริปไพรเวททัวร์ พาเที่ยวสุราษฎร์ธานีสุดชุ่มฉ่ำเน้นทัวร์กิจกรรมทางน้ำ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเขื่อนรัชชประภา เขาสก คีรีรัฐ และแก่งกรุง เดินทาง 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ทริปนี้ RKA TOUR มีโอ...

 • หินพัด1.jpg
  จุดชมวิวหินพัด หินมหัศจรรย์ หินพัด แหล่งท่องเที่ยวอันซีนใหม่ของสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ รูปคล้ายใบพัด (แฉกหนึ่งของใบพัดเร...

 • 2018-08-04-12-03-28.jpg
  ถนนคนเดิน เกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไทยรองจากเกาะภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและแนวบันเทิงทุกร...

 • เกาะสมุย3.jpg
  วัดพระใหญ่เกาะฟาน เกาะสมุย วัดพระใหญ่เกาะฟาน แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากหินตาหินยายแล้ว ก็มีวัดพระใหญ่เกาะฟาน ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง...

 • DSCF2074.JPG
  พาเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ นั่งเรือสปีดโบ๊ทจากอำเภอท่าชนะ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น จากเดิมที่ต้องใช้เส้นทางไปหมู่เกาะอ่างทองจากเกาะสมุยที่ต้องไปพักค้างคืนบนเก...

 • DSCF1688.JPG
  หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลสุดสวยฝั่งอ่าวไทย หมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 42 เกาะ เป็นแหล่งท่องเที...

 • 20180421_๑๘๐๔๒๒_0001.jpg
  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดสุด ในการไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี...

 • ฐานทัพเรือพังงา31.jpg
  เที่ยวฐานทัพเรือพังงา วันนี้มีเรื่องเล่าความประทับใจยามเมื่อได้ไปเยือน ฐานทัพเรือพังงา ซึ่งตั้องอยู่ที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา แต่ก่อนการเที่ยวฐานทัพหรือค่ายทหารอาจ...

 • 2018-09-22-10-37-11.jpg
  เที่ยวไร่เกษมสุข ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ไร่เกษมสุข เป็นสวนเกษตรยุคใหม่ อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเกษตรชีวภาพที่ผนวกการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย ทำให้เป็นแหล่งท่องเที...

 • 2018-09-22-13-56-00.jpg
  ร้านอาหารคุณปื้ด เย็นตาโฟ เย็นตาโฟ ใช้หมึกสด เจ้าแรกและเจ้าเดียวในหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร้านตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ใกล้กับศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. เมนูทั้งร้านข...

 • 2018-09-22-14-39-02.jpg
  เล้งต้มแซ่บ โกอั้น หาดใหญ่ กระดูกหมูต้มแซ่บ หรือที่นิยมเรียกกันว่าเล้งต้มแซ่บ กำลังเป็นอาหารยอดนิยมอย่างรวดเร็ว ใครไปเที่ยวหาดใหญ่มีร้านเล้งต้มแซ่บของโกอั้น อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน ...

 • ภูเก็ต5.jpg
  เที่ยวชมอาคารย้อนยุค ชมความเจริญรุ่งเรืองครั้งอดีตของภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอันดับต้นๆ ของโลกแล้ว ภูเก็ตเองก็มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต...

 • ล่องแก่งสุราษฎร์ธานี.jpg
  ล่องแก่งสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง มีพื้นที่รวมประมาณ 541 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่า 4 อำเภอของสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผืนป่ารอยต่ออำเภอ ท่าชนะ ไชยา วิภาวดี และ คีรีร...

 • ชักพระ2.jpg
  RKA Tour เปิดทริปพิเศษ พาเที่ยวงานชักพระประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของทุกปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่ส...

 • พระธาตุอิงฮัง.jpg
  พาเที่ยวสะหวันนะเขตประเทศลาว ได้รับสมญาว่า เมืองที่หัวใจเต้นช้า ทริปนี้เดินทางระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 ส่วนนึงเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกส่วนหนึ่งนัดเจอกันที่สนามบินด...
Visitors: 259,381
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0