เป็นวิทยากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด หรือ RKA TOUR ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษ สอนในหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 รวม 42 ชั่วโมง มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริง โดยมีน้องๆ นักศึกษาระดับ ปวช. จากแผนกต่างๆ ที่สนใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คนเข้ารับการอบรม โดยระหว่างการอบรม ได้มีการฝึกเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆ ของสุราษฎร์ธานี พร้อมฝึกทักษะการนำภาษาอังกฤษไปใช้งานแนะนำนักท่องเที่ยวจริง

Visitors: 24,594