เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 2D1N เส้นทางใหม่

RKA TOUR พาเที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่จากท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ 

สุราษฎร์ธานีมีเส้นทางเดินเรือใหม่จากอำเภอท่าชนะที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งแผ่นดินไปสู่เกาะต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน  สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีเวลาทำกิจกรรมบนเกาะต่างๆ ได้มากขึ้น พาไปชมจุดชมวิวหมู่เกาะที่งดงาม ไปดำน้ำสน็อคเกิลเล่นกับปลาการ์ตูนเยอะแยะมากมายที่เกาะว่าว (เฉพาะเส้นทางจากท่าชนะเท่านั้นที่จะนำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะว่าว โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องจ่ายเงินซื้อโปรแกรมไปดำน้ำที่เกาะว่าวเพิ่มต่างหาก) โดยมีโปรแกรมแนะนำดังนี้

วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง - เกาะสมุย 2 วัน 1 คืน เส้นทางใหม่
08.30 น. รับนักท่องเที่ยวจากท่าเรืออำเภอท่าชนะ เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่หมู่เกาะอ่างทอง
09.30 น. นำนักท่องเที่ยวขึ้นชมความงดงามของหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นไปชมจุดชมวิวหมู่เกาะบนผาจันทร์จรัส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง, มื้อที่ 1) บริเวณที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
13.00 น. นั่งเรือสปีดโบ๊ท ไปชมความงดงามของทะเลใน ที่แม่เกาะ
14.00 น. นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปดำน้ำสน็อคเกิลที่เกาะว่าว
15.30 น. เดินทางสู่เกาะสมุยด้วยเรือสปีดโบ๊ท
16.20 น. เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารซีฟู้ด เป็นเซ็ตเมนูที่ร้านจิตรโภชนา สาขา 3 (มื้อที่ 2)
19.00 น. นำเที่ยวชมถนนคนเดินเกาะสมุย
20.30 น. นำส่งโรงแรมที่พัก (สมุยเบย์วิว , เอสเคปส์สมุย หรือ แกรนด์ซีวิวสมุย) พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่ 2 ของการเดินทาง พาเที่ยวรอบเกาะสมุย  เส้นทางใหม่

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)
08.30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก นั่งรถตู้เที่ยวรอบเกาะสมุย
09.30 น. ไหว้พระใหญ่เกาะฟาน จุดชมวิวที่สวยงามของเกาะสมุย
11.00 น. แวะชมหินตาหินยาย สัญลักษณ์ของเกาะสมุย แวะซื้อของฝากพื้นเมือง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เป็นเซ็ตเมนูซีฟู้ดที่ร้านเสบียงเล (มื้อที่ 4)
13.30 น. เดินทางกลับอำเภอท่าชนะด้วยเรือสปีดโบ๊ท
15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ ส่งลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนำเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะสมุย 2 วัน 1 คืน เที่ยวหรู นอนสบาย อาหารอร่อย

 • เดินทาง 10 ท่าน ค่าบริการท่านละ 5,990 บาท
 • เดินทาง 20 ท่าน ค่าบริการท่านละ 5,890 บาท 
 • กรณีเดินทางมากหรือน้อยกว่านี้ โปรดสอบถามรายละเอียดค่าบริการอีกครั้ง
 • รายละเอียดตามโปรแกรมและราคานี้ เป็นรายการแนะนำที่ได้รับความนิยมสูงสุด สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • โปรแกรมนำเที่ยว อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในวันเดินทาง


ราคาค่าบริการโปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย เส้นทางใหม่ จากอำเภอท่าชนะ 2 วัน 1 คืน  รวมอาหาร 4 มื้อ ,ค่าที่พัก 1 คืน , ค่าเรือสปีดโบ๊ทและรถนำเที่ยว  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ(ต่างชาติจ่ายเพิ่ม 300 บาท) , ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว 

บริการเสริม ของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • บริการรีสอร์ทที่พักราคาพิเศษ ที่อำเภอท่าชนะ คืนละ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักมีแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ตู้เย็น)
 • บริการอาหารซีฟู้ดแบบเซ็ต ราคาท่านละ 300 บาท 
 • บริการอาหารทะเลสดๆ ปิ้งย่าง ริมทะเล ราคาท่านละ 400 บาท ขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริการอาหารเช้าแบบพื้นบ้าน ราคาท่านละ 100 บาท
 • บริการจัดนำเที่ยวเสริม เช่น ขี่ช้างล่องแพที่เขาสก หรือนั่งเรือเที่ยวเขื่อนรัชชประภา เป็นต้น
 • บริการจัดรถรับส่งตลอดโปรแกรมราคาไม่แพง
 
สนใจร่วมโปรแกรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 มัดจำโปรแกรมท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้ม เพียง 50 % เข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
฿5,890
จำนวน:

 • หมู่เกาะอ่างทอง6.jpg
  หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ หมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 42 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยอันดับต้นๆ ของโลก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อ...

 • หมู่เกาะอ่างทอง6.jpg
  RKA TOUR พาทัวร์ทะเลสุราษฎร์ธานีเส้นทางใหม่ทริปเดียวเที่ยวครบทั้ง หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน ให้คุณได้ลัลล้ากับกิจกรรมทางทะเล ณ เกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฝั่งอ่าวไทย โด...
  ฿9,990

 • IMG20181118150440.jpg
  เรือนำเที่ยว เรือตกปลา ที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ เป็นอำเภอชายทะเลที่มีความอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งกุ้งหอยปูปลาและหมึก มีกองปะการังธรรมชาติขนาดมหึมาบนพื้นที่กว...

 • d12.jpg
  ดำน้ำชมปะการัง อ่าวท่าชนะ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปะการังขนาดมหึมากินพื้นที่กว้างมากกว่า 100 ไร่ อยู่ไม่ห่างจากฝั่งมากนัก ถือได้ว่าเป็นปะการังที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบ...
  ฿1,500
Visitors: 27,829