ทะเลกระบี่ 3วัน2คืน บินสะดวกพักสบาย

RKA TOUR ร่วมกับผู้ให้บริการนำเที่ยวท้องถิ่น พาเที่ยวกระบี่แบบสบายๆ เดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ แบบสบายๆ พักโรงแรมหรู ให้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบไฮโซในราคาเบาๆ ใครก็เที่ยวได้ โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้

วันที่ 1 ของโปรแกรมทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน บินสะดวกพักสบาย

**.** น. เช็คอินฝากสัมภาระสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ (มีตารางบินด้านล่าง) เจ้าหน้าที่พาเข้าห้องรับรอง รับประทานอาหารว่างระหว่างรอขึ้นเครื่อง
**.** น. เหิรฟ้าด้วยบางกอกแอร์เวย์สู่จังหวัดกระบี่
**.** น. ถึงสนามบินกระบี่ พนักงานให้การต้อนรับ จากนั้นพาทัวร์เมืองกระบี่ ถ่ายรูปเช็คอินที่ ปฏิมากรรมปูดำ และ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ จากนั้นส่งท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย (วันแรกไม่มีรายการอาหารในแพคเกจ ลูกค้าเลือกรับประทานเองตามอัทธยาศัย)

วันที่ 2   พาเที่ยว 4 เกาะ (จอยทัวร์) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ทัวร์จัดเลี้ยง มื้อที่ 1 )
08.00 น. เดินทางไปท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท พาเที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ แวะชม 
หาดถ้ำพระนาง , อ่าวไร่เลย์ ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลก , สักการะศาลพระนาง แล้วไปเล่นน้ำที่เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี ปลาการ์ตูน และปลานานาชนิด แวะถ่ายรูปและชมความงามของ Unseen In Thailand  ทะเลแหวกที่เชื่อมระหว่างเกาะทับและเกาะหม้อ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (อาหารกล่อง) บนเกาะปอดะ (ทัวร์จัดเลี้ยงมื้อที่ 2) จากนั้นให้ท่านพักผ่อน หรือเลือกลงเล่นน้ำอย่างจุใจกับปลาสวยงามและทะเลกระบี่ 
15.00 น. นำท่านกลับที่พัก ให้พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่ 3 พาซื้อของฝาก กลับบ้าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ทัวร์จัดเลี้ยง มื้อที่ 3)
**.** น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก รับท่านแวะซื้อของฝากและของที่ระลึก ก่อนนำส่งสนามบิน
**.** น. เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ พาเข้าห้องรับรอง รับประทานอาหารว่าง ระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน
**.** น. เหิรฟ้าด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ จบโปรแกรมทัวร์ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ เวลา **.** น. สามารถเช็คดูตารางสายการบินจากตาราง ดังนี้

ตารางสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่

จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินกระบี่ จากสนามบินกระบี่ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบินที่ เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบินที่
09.25 น. 10.50 น. PG261 11.40 น. 13.10 น. PG262
12.40 น. 14.05 น. PG267 14.55 น. 16.25 น. PG268
17.45 น. 19.10 น. PG263 20.10 น. 21.40 น. PG264


ราคาค่าบริการ ระหว่าง 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561 
(ราคาบางรายการอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดสอบถามก่อนจอง)
โปรแกรมนำเที่ยวทะเลกระบี่ 3 วัน2คืน บินสะดวก พักสบาย  ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทาง ท่านเดียวก็เที่ยวได้

โรงแรม ที่ตั้ง ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่ เด็ก<12 ปี พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
โกลเด้นฮิลล์ เมืองกระบี่ Standard 5,900 5,790 1,000
กระบี่ ฟร้อนเบย์ เมืองกระบี่ Standard 6,100 5,990 1,000
    Deluxe 6,400 6,290 1,300
บีสเทอเรส อ่าวนาง Superior 6,300 6,190 1,300
    Superior sraview 6,600 6,490 1,400
นาคาปุระ อ่าวนาง Deluxe Pool view 6,300 6,190 1,300
บียอน รีสอร์ท คลองม่วง Cottage 6,900 6,790 1,700
    Superior 7,400 7,290 2,200
    Villa Garden 7,700 7,590 2,500
    deluxe Sea View 8,400 8,290 3,500


** ลูกค้าเดินทางไปจังหวัดกระบี่เอง มีส่วนลด 2,500 - 3,000 บาท/ท่าน **

*** ชาวต่างชาติ มีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานเพิ่ม 400 บาท ***

เวลาและโปรแกรมการนำเที่ยวอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

ราคาค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้รับส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน เตียงเสริมจ่ายเพิ่มเท่าพักเดี่ยว)
 • อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะ รวมทะเลแหวก ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ไปกลับกระบี่-สุวรรณภูมิ 2 เที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  34/ 01502
฿5,900
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 19,896