ทัวร์ 3 เกาะ@หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่

หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ 

หมู่เกาะอ่างทอง  ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 42 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยอันดับต้นๆ ของโลก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เดิม การไปหมู่เกาะอ่างทองต้องใช้บริการเรือนำเที่ยวจากเกาะสมุยเท่านั้น ผู้ที่จะเดินทางไปชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองต้องไปนอนรอเรือที่เกาะสมุยอย่างน้อย 1-2 คืน (รอเพื่อไป 1 วัน และรอเพื่อกลับอีก1วัน) จึงจะสามารถไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายแฝงค่อนข้างสูง และต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยรวมค่อนข้างมาก  แต่วันนี้ การเดินทางไปหมู่เกาะอ่างทองโดยใช้บริการเส้นทางเดินเรือใหม่จากอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเรือสปีดโบ๊ท เป็นอะไรที่ง่าย รวดเร็ว และสะดวกมาก สามารถวางแผนเดินทางแบบวันเดย์ทริปจาก กรุงเทพฯ โดยร่วมกับการใช้บริการของสายการบินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหมู่เกาะก็ถูกลงเป็นอย่างมาก

เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ ง่าย สะดวก เร็ว และถูกกว่าเยอะ

ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทที่อำเภอท่าชนะ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงก็ถึงหมู่เกาะอ่างทอง ให้คุณได้ไปลัลล๊า 3 เกาะ พาไปดูจุดชมวิวที่สวยมากๆ ชมทะเลในสีเขียวมรกตเข้มที่ซ่อนอยู่ในทะเลสีคราม แล้วไปดำน้ำเล่นกับปลาการ์ตูน โดยมีตารางกิจกรรม ดังนี้


08.30 น. เจอกันที่ท่าเรือเอนกประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  ลงเรือสปีดโบ๊ทเดินทางไปหมู่เกาะอ่างทอง เป็นเส้นทางใหม่ที่พาไปหมู่เกาะอ่างทองได้สะดวก และรวดเร็วที่สุด ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด เพียง 1 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว

09.30 น. พาขึ้นชมความงดงามของจุดชมวิวผาจันทร์จรัส จุดชมวิวหมู่เกาะที่ มีความสวยงามมากๆ ตั้งอยู่บนเกาะวัวตาหลับ อันเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทองด้วย 

12.00 น.
 ลงมารับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหน้าที่ทำการอุทยาน 

13.00 น. 
นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปชมความสวยงามและมหัศจรรย์ของทะเลใน ทะเลสีมรกตเข้มที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลสีฟ้าคราม

14.00 น. ไปดำน้ำเล่นกับปลาทะเลสวยงามมากมายบริเวณเกาะว่าว (ซึ่งการใช้บริการเรือเร็วจากอ.ท่าชนะ ของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จะเป็นเส้นทางเดียว ที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับปลาการ์ตูนมากมายที่เกาะว่าว โดยไม่ต้องเช่าเหมาเรือไปเที่ยวเพิ่มต่างหาก) 

16.00 น.
 นั่งเรือสปีดโบ๊ทเดินทางกลับถึงท่าเรืออำเภอท่าชนะ

ราคาค่าบริการโปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองเส้นทางใหม่ จากท่าชนะ แบบวันเดย์ทริป รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ , ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ(ต่างชาติจ่ายเพิ่ม 300 บาท) , ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว

 • เดินทาง 1 - 7 ท่าน เหมาจ่าย 17,000 บาท
 • เดินทาง 8 - 10 ท่าน เหมาจ่าย 18,000 บาท
 • เดินทาง 10 - 13 ท่าน เหมาจ่าย 20,000 บาท
 • เดินทาง 20 - 25 ท่าน เหมาจ่าย 52,000 บาท (เรือวีไอพี มีห้องน้ำในตัว)

บริการเสริม ของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • บริการรีสอร์ทที่พักราคาพิเศษ คืนละ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักมีแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ตู้เย็น)
 • บริการอาหารซีฟู้ดแบบเซ็ต ราคาท่านละ 350 บาท 
 • บริการอาหารทะเลสดๆ ปิ้งย่าง ริมทะเล ราคาท่านละ 450 บาท ขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • บริการอาหารเช้าแบบพื้นบ้านทานได้ไม่อั้น ราคาท่านละ 120 บาท
 • บริการจัดนำเที่ยวเสริม เช่น ขี่ช้างล่องแพที่เขาสก หรือนั่งเรือเที่ยวเขื่อนรัชชประภา เป็นต้น
 • บริการจัดรถรับส่งตลอดโปรแกรมราคาไม่แพง
 
สนใจร่วมโปรแกรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 มัดจำโปรแกรมท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้ม เพียง 50 % เข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929  , 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • เกาะพะงัน7.jpg
  โปรแกรมพาเที่ยวทะเลใต้ เกาะพะงัน - เกาะเต่าไม่รีบร้อน ไม่เร่งรีบ...เที่ยวสบายๆ ตามสไตล์ วันพักผ่อน 3 วัน 2 คืน RKA Tour พาเที่ยวแบบวีไอพี พาเที่ยวเกาะที่สวยที่สุดของสุราษฎร์ธานี ไป...

 • หมู่เกาะอ่างทอง6.jpg
  RKA TOUR พาทัวร์ทะเลสุราษฎร์ธานีเส้นทางใหม่ทริปเดียวเที่ยวครบทั้ง หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน ให้คุณได้ลัลล้ากับกิจกรรมทางทะเล ณ เกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฝั่งอ่าวไทย โด...
  ราคาขาย ฿9,990

 • หมู่เกาะอ่างทอง25.jpg
  RKA TOUR พาเที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่จากท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานีมีเส้นทางเดินเรือใหม่จากอำเภอท่าชนะที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งแผ่นดินไปสู่เ...
  ราคาขาย ฿5,890

 • IMG20181118150440.jpg
  เรือนำเที่ยว เรือตกปลา ที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ เป็นอำเภอชายทะเลที่มีความอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งกุ้งหอยปูปลาและหมึก มีกองปะการังธรรมชาติขนาดมหึมาบนพื้นที่กว...

 • d12.jpg
  อนุรักษ์ปะการังท่าอ่าวชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าวปะการังท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 100 ไร่ เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นขนาดมหึม...
Visitors: 31,296