ทัวร์เกาะ ธนาคารปู วิถีชาวเลพุมเรียง

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ พาไปเที่ยวชมการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พานั่งเรือไปเที่ยวเกาะเสร็จ ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก กลางทะเล ไม่มีคนอาศัย สภาพเกาะโผล่เหนือน้ำทะเลนิดเดียว แต่ถ้าน้ำทะเลลด(น้ำลง)มากๆ จะเห็นพื้นที่เป็นสันทรายกว้างใหญ่มีเนื้อที่ร่วม 1,000 ไร่  ที่เกาะเสร็จเป็นแหล่งอาหารทะเลชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์มาเนิ่นนาน ด้วยสภาพของอิทธิพลจากปากแม่น้ำที่พัดพาสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำลงไปในทะเล ที่เกาะเสร็จเป็นแหล่งอาศัยของหอยนานาชนิด เยอะแยะมากมายจนก่อให้เกิดอาชีพจับหอยขายของชาวบ้านในพื้นที่ หอยที่มีชุกชมได้แก่ หอยแครง หอยราก หอยขาว หอยสับเค็ด หอยหลอด ฯลฯ ซึ่งล้วนนำมาทำอาหารเป็นเมนูอร่อยได้ทั้งสิ้น 

โปรแกรมแนะนำ พาเที่ยวชมวิถีการทำประมงพื้นบ้านของชาวประมงบ้านพุมเรียง พาไปดูการจับหอย บนเกาะเสร็จ ไปเรียนรู้การทำธนาคารปูเพื่ออนุรักษ์และร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูลงสู่ทะเล ทานอาหารซีฟู้ดแบบเต็มอิ่ม แล้วปิดโปรแกรมด้วยการไปไหว้พระบรมธาตุไชยาและชมพิพิธภัณฑ์สถานไชยา เพื่อดูร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของ อาณาจักรศรีวิชัยที่สันนิษฐานว่า เคยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อศตวรรษที่ 12-14 โดยเป็นโปรแกรมวันเดย์ทริป วันเดียวเที่ยวสุดคุ้ม ดังนี้

เวลา 08.00 น. รับลูกค้าที่สนามบินสุราษฎร์ธานีหรือจุดนัดพบ

เวลา 09.00 น. นั่งเรือไปเกาะเสร็จ บ้านพุมเรียง ให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการเรียนรู้วิธีหาหอยแบบภูมิปัญญาชาวเล ลงไปจับหอยด้วยกัน อาทิเช่น หอยสับเค็ด หอยขาว หอยปากเป็ด หอยหลอด จากนั้นร่วมกันปลูกต้นมะพร้าว เพื่อเพิ่มพื้นที่เกาะให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากเกาะเสร็จมีสภาพเป็นเกาะเล็กๆ ที่เป็นเนินทรายสูงจากระดับน้ำทะเลนิดเดียว การปลูกต้นมะพร้าวจะมีรากที่ช่วยยึดเม็ดทรายและขยายพื้นที่เกาะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆ จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์แม่ปูม้าที่มีไข่ปูติดใต้ท้องที่ถูกจับมาจากการทำประมง และปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าที่ได้จากการเพาะฟักอนุบาลจากธนาคารปู แล้วนั่งเรือกลับเข้าฝั่ง

เวลา 11.00 น. ไปเรียนรู้วิธีการทำธนาคารปูม้า เพื่อเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปูวัยอ่อน ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เราสามารถมีปูม้าอร่อยๆ ให้ได้จับมารับประทานได้อย่างไม่มีวันหมด

เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารซีฟู้ดแบบพื้นบ้านอร่อยๆ แบบกินได้ไม่อั้น (ยกเว้นเมนูปูม้าที่ต้องสั่งนอกรายการ)

เวลา 13.30 น. พาไปไหว้พระบรมธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วไปเรียนรู้เรื่องราวย้อนอดีตของอาณาจักรศรีวิชัยในพิพิธภัณฑ์ฯไชยา หรือจะเลือกโปรแกรมไปชมการทอผ้าไหมพุมเรียงแทนก็ได้

เวลา 16.00 น. ส่งลูกค้ากลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้า ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,500 บาท (หากมีจำนวนไม่ถึง จะมีการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น) โดยมีรายละเอียดค่าบริการรวม ค่ารถนำเที่ยวตลอดวัน , ค่าไกด์นำเที่ยว , ค่าเรือนำเที่ยว , ค่าธรรมเนียมพิพิธภัณฑ์ , อาหารซีฟู้ดมื้อเที่ยง , ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว  หากไม่ใช้บริการรถนำเที่ยว มีส่วนลด 2,500 บาท/กรุ๊ป 

ราคาค่าบริการนี้รวม 

 • รวมค่ารถตู้รับ-ส่งและนำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • รวมค่าเรือนำเที่ยวไปเกาะเสร็จ
 • รวมค่าอาหารซีฟู้ด 1 มื้อ   
 • รวมค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน


ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และไม่รวมค่ารถตู้นำเที่ยวนอกเส้นทาง
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์

สนใจร่วมโปรแกรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 มัดจำโปรแกรมท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้ม เพียง 50 % เข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
฿1,500
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2018-08-24-10-20-17.jpg
  อ่าวท่าชนะ เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทย อยู่ที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากตะกอนปากแม่น้ำ และแหล่งปะการังขนาดมหึมา ทำให้อ่าวท่าชนะเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งที่อุดม...

 • ท่าฉาง13.jpg
  เที่ยวฟาร์มสเตย์ กลางทะเล แล้วไปสปาสุขภาพที่ ท่าฉาง สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เพราะได้รับอิทธิพลจากตะกอนปากแม่น้ำจำนวนมห...
  ฿700

 • 2018-09-02-11-16-54.jpg
  RKA TOUR เปิดปาร์ตี้เล็กๆ ริมชายหาดแบบส่วนตัวสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงสังสรรค์วันหยุด ในบรรยากาศติดทะเล ชวนสมาชิกมารีแลกซ์คลายเหนื่อยชาร์จแบตในวันพักผ่อน ที่หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ ...
  ฿790

 • 2018-09-23-11-23-24.jpg
  บ้านถ้ำผึ้ง เที่ยววิถีชุมชน นอนโฮมสเตย์ ที่สุราษฎร์ธานี RKA Tour พาเที่ยวโฮมสเตย์บ้านถ้ำผึ้ง สุดยอดกิจกรรมโฮมสเตย์ที่น่าภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ไปเที่ยวที่นี่ไม่ใช่แค่ได้พักผ่อ...
  ฿1,300

 • 5.jpg
  โรงเรียนฝึกลิง วิถีชีวิตผูกพันระหว่างคนกับลิงที่สุราษฎร์ธานี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้นอกจากยางพาราและปาล์มน้ำมันแล้ว มะพร้าวก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับวิถีชีวิตขอ...
  ฿200
Visitors: 16,748