สมุย พะงัน หมู่เกาะ เส้นทางใหม่ 3 วัน2คืน

RKA TOUR พาทัวร์ทะเลสุราษฎร์ธานีเส้นทางใหม่  ทริปเดียวเที่ยวครบทั้ง หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน  ให้คุณได้ลัลล้ากับกิจกรรมทางทะเล ณ เกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฝั่งอ่าวไทย โดยมีจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ พานั่งเรือสปีดโบ๊ท ไปล่องท่องทะเล ดำน้ำเล่นกับปลาการ์ตูน และสัมผัสกับหาดทราย สายลม และวิวทะเลที่งดงามตระการตา จัดนำเที่ยวแบบสบายๆ เดินทางกันชิวๆ  3 วัน 2 คืน นอนที่เกาะพะงัน 1 คืน และเกาะสมุย 1 คืน โดยโปรแกรมกิจกรรมดังนี้

วันแรกของโปรแกรมเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน 

07.30 น. รับนักท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นบ้าน (มื้อที่ 1)
08.30 น. เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท จากอำเภอท่าชนะ เดินทางสู่หมู่เกาะอ่างทอง
09.30 น. นำชมจุดชมวิวผาจันทร์จรัส จุดชมวิวหมู่เกาะสัญญลักษณ์เมืองร้อยเกาะที่งดงามมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เป็นอาหารกล่อง (มื้อที่2)
13.00 น. นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปแม่เกาะ ชมทะเลใน ทะเลสีเขียวมรกตเข้มที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลสีฟ้าคราม
14.00 น. นั่งเรือไปดำน้ำสน็อคเกิล ถ่ายภาพร่วมกับปลาการ์ตูน
15.00 น. นั่งเรือสปีดไปเกาะพะงัน
16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือท้องศาลาเกาะพะงัน รถตู้รับเข้าพักที่ โรงแรมซีการ์เด้น รีสอร์ท (หาดเจ้าเภา)
17.30 น. เดินทางไป
จุดชมวิวยูโทเปีย จุดชมวิวสวย มองเกาะพะงันจากมุมสูงในจุด Top View ดูตะวันตกดิน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น เป็นเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3)   แล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่ 2 ของโปรแกรมเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน

08.00 น. รับประทานมื้อเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม ซีการ์เด้น รีสอร์ท (มื้อที่4)
09.00 น. เช็คเอ้าท์จากที่พัก ซีการ์เด้น รีสอร์ท เดินทางสู่เกาะราฮัม จุดชมวิวเช็คอินต้องห้ามพลาดของเกาะพะงัน
10.30 น. ออกจากเกาะราฮัม เดินทางไปชม เกาะม้า ทะเลแหวก Unseen เกาะพะงัน เดินเล่นเก็บภาพสวยๆ บนชายหาดขาวๆ น้ำทะเลใสๆ
11.30 น. แวะชมวัดจีน และสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม หากอากาศเปิดจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเกาะเต่าได้เลย
12.30 น. ไหว้พระที่วัดภูเขาน้อย ตามรอยหลวงพ่อเพชร เกจิอาจารย์ชื่อดังของสุราษฎร์ธานี ภายในวัดยังคงมีหลักฐานแห่งความน่าอัศจรรย์ คือรอยเท้าของหลวงพ่อเพชรที่ยังคงปรากฏอยู่หลายแห่ง แม้เวลาจะผ่านไปเกือบร้อยปีแล้ว วัดภูเขาน้อยได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเจดีย์ทรงปราสาทสีขาวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์รอบๆปราสาท ทั้งเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม เจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ทรงปราสาท และ เจดีย์ยกเก็จแบบพม่า
13.00 น. ทานอาหารมื้อกลางวันเป็นเซ็ตเมนู (มื้อที่5) ที่ร้านไอศกรีมโฮมเมด ร้านอาหารชื่อดัง บรรยากาศดีที่ใครไปเยือนเกาะพะงันต้องไม่พลาด 
15.00 น. เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะสมุย
16.00 น. เดินทางถึงเกาะสมุย เช็คอินเข้าพักที่
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นเป็นเซ็ตเมนู (มื้อที่6) ที่
19.30 น. พาชมบรรยากาศถนนคนเดิน เกาะสมุย ให้ช็อปปิ้งตามอัทธยาศัย
20.30 น. นำส่งเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่ 3 ของโปรแกรมเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน

08.00 น. รับประทานมื้อเช้า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก
09.00 น. เช็คเอ้าท์จากที่พัก พาเที่ยวรอบเกาะสมุย ชมหินตาหินยาย ไหว้พระใหญ่เกาะฟาน 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เป็นเซ็ตเมนู (มื้อที่8) ที่ร้านสเบียงเล
14.00 น. เดินทางกลับด้วยเรือเฟอรี่ สู่อำเภอดอนสัก
15.30 น. รถตู้รับจากท่าเรือเฟอรี่ดอนสัก เดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ตลาดโต้รุ่ง หรือตลาดศาลเจ้า (มื้อที่ 9) แหล่งของกินขึ้นชื่อนานาชนิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน
19.00 น. นำส่งลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนำเที่ยว โปรแกรม  หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน 3 วัน2คืน ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและวันเวลาที่เลือกเดินทาง ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 9,990 บาท (ราคานี้สำหรับการเดินทาง 10 ท่าน ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม หากเดินทางเป็นจำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ โปรดสอบถาม)

ราคาค่าบริการนี้รวม 

 • รวมค่ารถตู้รับ-ส่งและนำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • รวมค่าเรือ Speed Boat นำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เกาะพะงัน เกาะสมุย (ส่วนตัว)
 • รวมค่าห้องพักที่เกาะพะงัน 1 คืน และที่เกาะสมุย 1 คืน รวม 2 คืน
 • รวมค่าอาหาร 9 มื้อ   
 • รวมค่าเสื้อชูชีพ,หน้ากากสำหรับดำน้ำ
 • รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน (ยกเว้นต่างชาติเพิ่ม ท่านละ 300 บาท)
 • รวมค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน


ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์


อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 • เด็กอายุ 0-2 ขวบ ฟรีค่าบริการ (ไม่เสริมเตียง)
 • เด็กอายุ 3-6 ขวบ คิดค่าบริการ 50% (ไม่เสริมเตียง)
 • เด็กอายุ 7-10 ขวบ คิดค่าบริการ 70% (ไม่เสริมเตียง)
 • อายุ 11 ปีขึ้นไป คิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ 50% ของราคานำเที่ยว
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว  ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
฿9,990
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หมู่เกาะอ่างทอง6.jpg
  หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ หมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 42 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยอันดับต้นๆ ของโลก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อ...

 • หมู่เกาะอ่างทอง25.jpg
  RKA TOUR พาเที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่จากท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานีมีเส้นทางเดินเรือใหม่จากอำเภอท่าชนะที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งแผ่นดินไปสู่เ...
  ฿5,890

 • IMG20181118150440.jpg
  เรือนำเที่ยว เรือตกปลา ที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ เป็นอำเภอชายทะเลที่มีความอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งกุ้งหอยปูปลาและหมึก มีกองปะการังธรรมชาติขนาดมหึมาบนพื้นที่กว...

 • d12.jpg
  ดำน้ำชมปะการัง อ่าวท่าชนะ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปะการังขนาดมหึมากินพื้นที่กว้างมากกว่า 100 ไร่ อยู่ไม่ห่างจากฝั่งมากนัก ถือได้ว่าเป็นปะการังที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบ...
  ฿1,500
Visitors: 27,829