หลีเป๊ะ ลังกาวี 3วัน2คืน

พาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ แล้วไปเยือนเกาะลังกาวี 3 วัน 2คืน

เกาะลังกาวี ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนไทยว่าเป็นดินแดนต้องคำสาป เรื่องความรักที่จบแบบไม่แฮปปี้ของเจ้าหญิงมัสสุหรี สาวไทยกับเจ้าชายแห่งเกาะลังกาวี จนกลายเป็นดินแดนต้องมนต์อยู่  7 ชั่วอายุคนเป็นเวลายาวนานถึง 181 ปี  โดยในวันนี้ลูกหลานของพระนางก็ได้ไปทำพิธีถอนคำสาปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสุสานของพระนางมัสสุหรีนั้น ปัจจุบันตั้งอยู่บนเกาะลังกาวี สร้างด้วยหินอ่อน และคำจารึกภาษามาเลเซียและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อความว่า  "มัสสุหรีผู้รับเคราะห์กรรมจากการทรยศหักหลัง และความอิจฉาริษยาจนถูกตัดสินให้นางถึงแก่ความตายลง เมื่อศักราช (อิสลาม) 1235 หรือ คริสต์ศักราช 1819 (พ.ศ. 2362)

โดยหลังการไปถอนคำสาปที่เกาะลังกาวี  ทำให้เกาะต้องคำสาปแห่งนี้ เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ประกอบทางรัฐบาลมาเลเซียได้ใช้งบประมาณมหาศาลในการฟื้นคืนชีพเกาะลังกาวี จนกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน  

RKA TOUR จัดโปรแกรมพิเศษ ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวท้องถิ่น พาไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอันดามัน อยู่ในจังหวัดสตูล แล้วไปเยือนเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ย้อนดูเรื่องเล่าแต่หนหลัง ไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดบนเกาะลังกาวี ช็อปปิ้งสินค้าที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ โดยมีโปรแกรมแนะนำดังนี้

โปรแกรมพาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ แล้วไปเยือนเกาะลังกาวี 3 วัน 2คืน

วันแรก  หาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา - เกาะไข่ - เกาะหินงาม - เกาะราวี - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหลีเป๊ะ

08.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
10.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ  พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.30 น. นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน 
12.00 น. แวะ เกาะตะรุเตา  นมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
12.30 น. คณะเดินทางถึงเกาะไข่  นำคณะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง  ซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล พร้อมให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
14.00 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ ไกด์จัดเก็บสัมภาระ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อพร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ข้าวกล่อง) บนเรือ ชม เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก   นำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง   ปะการังสมอง ปะการังเจ็ดสี หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ณ ชายหาดเกาะราวี อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
17.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ   น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก หรือ เดินชมวิถีชีวิตชาวเลมอร์แกนด์ ที่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เซตโต๊ะ หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อน ตามอัธยาศัย 

วันที่สอง   เกาะหลีเป๊ะ  -  เกาะลังกาวี
 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำคณะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท   
09.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
11.00 น. นำคณะเดินทางลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะลังกาวี   
13.30 น. คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ นำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี  
14.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย  นำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี  ชมสุสานพระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร  ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์  ชมบ้านที่พระนางเคยพักอาศัย พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์ ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางสู่กระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5  กิโลเมตร ท่านจะได้ชมหมู่เกาะตะรุเตาของจังหวัดสตูล และธรรมชาติของเกาะลังกาวีที่สวยงามพร้อมเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เซตโต๊ะ  อิ่มแล้วนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก 
 
วันที่สามเกาะลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล – สนามบินหาดใหญ่

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.00 น. คณะเช็คเอ้าท์ออกจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ แวะถ่ายรูปนกอินทรี สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก และนำคณะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
08.00 น. คณะลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูล 
09.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จ. สตูล ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร 
10.30 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่7) หลังรับประทานอาหาร คณะออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
12.30 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ คณะเหินฟ้ากลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เวลาและโปรแกรมการนำเที่ยวอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

ราคาค่าบริการแนะนำ   

ราคาต่อท่าน จำนวนผู้เดินทาง  ประเภทห้องพัก (ราคา บาท)
    Standard Superior Deluxe Villa Suit
  2-3 ท่าน 10,000 บาท 10,200 10,300 10,500 11,200 
หลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี 4-5 ท่าน 8,400 บาท 8,600 8,700 8,900 9,600
3 วัน 2 คืน 6-7 ท่าน 8,000 บาท 8,200 8,300 8,500 9,200
  8-9 ท่าน 7,800 บาท 8,000 8,100 8,300 9,000
  10 ท่านขึ้นไป 7,400 บาท 7,600 7,700 7,900 8,600
  ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวเพิ่มค่าบริการจากปกติท่านละ 500 บาท


(ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักและฤดูกาล โปรดสอบถามอีกครั้งก่อนทำการจอง ที่ ช่องทางติดต่อด้านล่าง หรือโทร. 084-625-9929

หลักฐานประกอบการเดินทาง  : หนังสือเดินทาง Pass Port  ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง

ราคาค่าบริการนี้รวม 

 • รวมค่ารถตู้รับ-ส่งสนามบินหาดใหญ่ (จอยกรุ๊ป ) หากต้องการแวะเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ เพิ่มคันละ 700 บาท
 • รวมค่าเรือ Speed Boat ไป– กลับ (จอยกรุ๊ป )
 • รวมค่าเรือเฟอร์รี่ จากเกาะหลีเป๊ะ ไปเกาะลังกาวี , จากเกาะลังกาวี ไปสตูล  (จอยกรุ๊ป )
 • รวมค่าห้องพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม
 • รวมค่าอาหาร 7 มื้อ  และรวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • รวมค่าเสื้อชูชีพ,หน้ากากสำหรับดำน้ำ
 • รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน (ยกเว้นต่างชาติเพิ่ม ท่านละ 200 บาท)
 • รวมค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมบนเกาะลังกาวี
 • รวมค่าเข้าชม สถานที่ที่ระบุ(บนเกาะลังกาวี)
 • รวมค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน


ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์


อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 • เด็กอายุ 0-2 ขวบ ฟรีค่าบริการ (ไม่เสริมเตียง)
 • เด็กอายุ 3-6 ขวบ คิดค่าบริการ 50% (ไม่เสริมเตียง)
 • เด็กอายุ 7-10 ขวบ คิดค่าบริการ 70% (ไม่เสริมเตียง)
 • อายุ 11 ปีขึ้นไป คิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  41/ 00235
ราคาขาย
฿7,400
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลีเป๊ะ9.jpg
  พาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา 2 วัน 1คืน หลีเป๊ะ ชื่อนี้เป็นที่รับรู้ทั่วกันว่าเป็นหนึ่งในเกาะสวยที่สุดของภาคใต้ฝั่งอันดามัน อยู่ที่จังหวัดสตูล การเดินทางเดี๋ยวนี้ไปไม่ยาก นั...
  ราคาขาย ฿4,700

 • หลีเป๊ะ6.jpg
  พาเที่ยวหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา สตูล 3 วัน 2 คืน RKA TOUR ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวท้องถิ่น พาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ มหัศจรรย์ทะเลสุดสวยแห่งอันดามัน สมญา มัลดีฟส์เมืองไทย พาเที่ยวจุใจแบบเต็...
  ราคาขาย ฿5,800
Visitors: 29,823