โชว์บอลลูน บินด้วยบอลลูน

RKA TOUR ร่วมกับชมรมนักบินบอลลูนเปิดให้บริการรับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน , งานบอลลูนเฟสติวัล , บอลลูนพานักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพบนฟ้า , และบอลลูนไซส์มินิสำหรับการโชว์อย่างเดียว ให้บริการพร้อมดำเนินการจัดแสดงโชว์บอลลูน และการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อขึ้นลงของอากาศยาน(ชั่วคราว) ราคาเริ่มต้นสำหรับการแสดงโชว์บอลลูน ดังนี้

* การโชว์บอลลูนชนิดนำนักท่องเที่ยวลอยขึ้นบนฟ้าไปกับบอลลูน ราคาเริ่มต้นที่วันละ  100,000 บาท
* การโชว์บอลลูนชนิดให้ลอยโชว์อย่างเดียว ไม่นำนักท่องเที่ยวขึ้นฟ้าไปกับบอลลูน ราคาเริ่มต้นที่วันละ  30,000 บาท
* ราคานี้ ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พักของคณะเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมทำงาน

สนใจใช้บริการบอลลูน เพื่อนำไปเป็นกิจกรรมการแสดง โปรดประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย 90 วัน ทั้งนี้เพราะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่การบิน โดยเฉพาะบอลลูนชนิดที่ใช้บริการนำนักท่องเที่ยวลอยขึ้นบนฟ้าไปกับบอลลูนด้วย

สนใจใช้บริการบอลลูนเพื่อไปร่วมกิจกรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 มัดจำค่าบริการ 50 % เข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606

฿30,000
จำนวน:

  • มโนราห์27.jpg
    มโนราห์ ศ.เทพศิลป์ คณะมโนราห์ ศ.เทพศิลป์ บริหารโดย คุณเทพศิลป์ ผ่องแผ้ว ครูภูมิปัญญาไทย ที่มีความจัดเจนศิลปะการแสดงของภาคใต้ ทั้งมโนราห์และหนังตลุง สร้างลูกศิษย์ลูกหามากมายเพื่อสืบ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,829