งานแสดง งานโชว์

การแสดง ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ล้วนมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกสนาน บันเทิงแล้ว เราก็ยังได้เรียนรู้รากเหง้าความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่น แม้แต่การแสดงและการละเล่นแบบสมัยใหม่ก็ล้วนสร้างความสนุกสนานประทับใจแก่ผู้ได้ชม RKA TOUR มีการแสดงแบบประเพณี ตลอดจนกิจกรรมสมัยใหม่ที่สามารถนำมาสร้างสีสัน ความสนุกสนาน แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชม ตลอดจนนำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย

การแสดงที่เรานำมาเสนอมีทั้งการแสดงแบบพื้นบ้านเช่น มโนราห์ หนังตลุง ฯลฯ ตลอดจนการแสดงและกิจกรรมสมัยใหม่เช่นการแสดงบอลลูน การแสดงว่าว การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ การแสดงมายากล ซึ่งสามารถติดต่อไปแสดงได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในราคาไม่แพง


  • มโนราห์27.jpg
    มโนราห์ ศ.เทพศิลป์ คณะมโนราห์ ศ.เทพศิลป์ บริหารโดย คุณเทพศิลป์ ผ่องแผ้ว ครูภูมิปัญญาไทย ที่มีความจัดเจนศิลปะการแสดงของภาคใต้ ทั้งมโนราห์และหนังตลุง สร้างลูกศิษย์ลูกหามากมายเพื่อสืบ...

  • บอลลูน45.jpg
    RKA TOUR ร่วมกับชมรมนักบินบอลลูนเปิดให้บริการรับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน , งานบอลลูนเฟสติวัล , บอลลูนพานักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพบนฟ้า , และบอลลูนไซส์มินิสำหรับการโชว์อย่างเดียว ให้บ...
    ฿30,000
Visitors: 26,079